Meer snelheid met opvang vluchtelingen

Rijtjeshuis.jpg
Frank 2021.png
Door Frank Wilschut op 11 mei 2022 om 14:50

Meer snelheid met opvang vluchtelingen

Het gaat niet goed met de snelheid waarmee we de opvang van vluchtelingen organiseren in onze gemeente. 

Er is in onze gemeente nog geen (nood)opvang gerealiseerd terwijl we al sinds de crisis in Afghanistan van dit najaar op zoek zijn naar geschikte plaatsen. Daar komt bij dat de landelijke overheid voor eind juni fors extra noodopvangplekken nodig heeft. Een motie om het college aan te sporen meer daadkracht te tonen hebben we daarom van harte ondersteund.

In de raadsvergadering is ook motie van afkeuring ingediend over het tijdelijk niet uitvoeren van een motie. Een motie waarin de raad unaniem vroeg om plaatsen te zoeken voor flexwoningen voor vluchtelingen en starters. De ChristenUnie heeft deze motie van afkeuring ook gesteund. Voor het herstel van vertrouwen is het belangrijk dat raad en inwoners kunnen rekenen op een college die uitvoering geeft aan moties. Een aansporing dus hoe de verhouding tussen raad en college wel zou moeten zijn.

Deel dit bericht