Onze speerpunten

De 7 speerpunten van de ChristenUnie
voor Leidschendam, Stompwijk en Voorburg:

 Huizen + groen


1. Wonen voor oud en jong
Als het aan ons ligt is er in Leidschendam-Voorburg ruimte om te wonen voor oud en jong. Concreet betekent dit dat er extra huizen voor starters moeten komen, zodat zij überhaupt de kans krijgen om te starten. Daarnaast zien wij mogelijkheden in de combinatie van nieuwe woonvormen waarin jong en oud samenwonen. Zo ontstaat er verbinding tussen generaties en zorg voor elkaar.

Flat met zonnepanelen

2. Vaart met duurzaamheid
De ChristenUnie wil in Leidschendam-Voorburg krachtig inzetten op de hoopvolle en noodzakelijke beweging die gaande is naar een groene, duurzame economie die zich houdt aan de grenzen van de aarde. De belofte dat de energietransitie betaalbaar blijft voor iedereen gaan we handen en voeten geven in Leidschendam-Voorburg.

Oud en jong

3. Menselijke maat
Wie in een lastige situatie zit heeft hulp nodig, ook als diegene niet in een bepaald vakje of hokje past. Rechtvaardige regels vormen de basis, maar er mag meer ruimte komen om daarvan af te wijken. Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat we mensen centraal zetten en niet systemen. Zo ontstaat er ruimte om het goed te doen voor elkaar. 

Vliet met roeiers


4. Gezond de crisis uit

De ChristenUnie wil werk maken van gezonde inwoners, dus tegengaan van overgewicht, gezonde voeding, niet roken, tegengaan van verslavingen en voldoende beweging. Het aanleren van gezond gedrag moet speciale aandacht onder jongeren.
Deze coronacrisis heeft ons ook geleerd dat we extra aandacht moeten hebben voor mentale gezondheid. We willen de mentale veerkracht van mensen ondersteunen door laagdrempelige voorzieningen en het in contact brengen van ervaringsdeskundigen voor onderlinge steun en begrip.

Moeder met kind

5. Armoede bestrijden
De ChristenUnie wil armoede bestrijden. Armoede leidt vaak tot sociale problemen, slechtere schoolprestaties en armoede levert veel stress op. Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen, moet maximaal worden ingezet op preventie en vroegsignalering. Gezinnen met kinderen verdienen hierbij extra aandacht. Wij willen de vicieuze cirkel van achterstand, waarbij armoede van generatie op generatie over gaat doorbreken.

Politie

6. Drugs, drank of gokken
Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank of gokken zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken. De ChristenUnie is tegen coffeeshops, casino’s en gokhallen in Leidschendam-Voorburg. 

Fietser bij station Voorburg

7. Ambitieuze fietsagenda
Meer dan de helft van de verplaatsingen in de gemeente Leidschendam-Voorburg gebeurt op korte afstand. Daarom krijgen voetgangers en fietsers in de gemeente voorrang als het aan de ChristenUnie ligt. De ChristenUnie wil een ambitieuze fietsagenda voor Leidschendam-Voorburg gericht op groei van het fietsverkeer. Door deze extra investeringen kan het fietsgebruik groeien naar tenminste 50% van alle ritten in Leidschendam-Voorburg.