Opknappen Meer- en Geerweg Stompwijk

Meer- en Geerweg.jpg
Coert 2020.png Frank 2021.png
Door Coert Bregman, Frank Wilschut op 8 september 2022 om 09:53

Opknappen Meer- en Geerweg Stompwijk

In het Krantje van 3 augustus 2022 is wederom aandacht gevraagd voor de slechte staat van de Meer- en Geerweg in Stompwijk. Ondanks eerdere toezeggingen van de gemeente om in samenspraak met het Hoogheemraadschap Rijnland deze weg op te knappen heeft dit nog steeds niet plaatsgevonden.

Door het huidige slechte wegdek met vele scheuren is er een gevaarlijke situatie ontstaan voor de talrijke fietsers, skaters en andere weggebruikers. Daarom hebben de ChristenUnie en Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg (GBLV) schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W: 

  1. Is het college bekend met de berichten vanuit Stompwijk over de zeer slechte situatie van de Meer- en Geerweg?
  2. Kan het college aangeven waarom deze weg, ondanks eerdere toezeggingen, nog niet is opgeknapt?
  3. Kan het college aangeven op welke termijn deze weg structureel verbeterd zal gaan worden?

Uit het antwoord van het college blijkt dat het streven is om nog dit jaar de weg op te knappen in samenspraak met het Hoogheemraadschap van Rijnland.