Mogelijke komst coffeeshop op grens Den Haag / Leidschendam-Voorburg

Drugsafval.jpg
Frank 2021.png
Door Frank Wilschut op 16 november 2022 om 11:53

Mogelijke komst coffeeshop op grens Den Haag / Leidschendam-Voorburg

Op maandag 14 november kondigde de gemeente Den Haag aan dat er een omgevingsvergunning is aangevraagd voor het veranderen van het pand aan de Maanweg 23 tot coffeeshop. Dit is op de grens tussen Den Haag en Leidschendam-Voorburg.

De ChristenUnie is tegen coffeeshops omdat mensen te waardevol zijn om zich zelf, hun vrijheid en waardigheid te verliezen in drugs.

Daarom de volgende vragen van ons aan het college van burgemeester en wethouders (B&W):

  1. Wat betekent deze omgevingsvergunning aanvraag voor de te lopen procedure? Welke mogelijkheden hebben inwoners om hun (on)genoegen te laten blijken?
  2. Is er contact geweest of te verwachten tussen Den Haag en haar buurgemeente Leidschendam-Voorburg over deze kwestie?
  3. Is het college voornemens om de gemeente Den Haag te laten weten dat een coffeeshop op de grens tussen Den Haag en Leidschendam-Voorburg onwenselijk is?
  4. Kan het college de komst van een coffeeshop nabij de gemeentegrens nog op andere manieren verhinderen? En is het college voornemens om dergelijke acties te ondernemen?

Er is ook contact met de fractie in Den Haag omdat de coffeeshop op het grondgebied van Den Haag is voorzien. De ChristenUnie-SGP fractie in Den Haag heeft ook vragen gesteld. 

Uit de beantwoording op de door ons gestelde vragen blijkt dat de gemeente Den Haag geen medewerking verleent aan een coffeeshop aan de Maanweg omdat het maximaal aantal coffeeshops al is bereikt en verplaatsing op dit moment ook niet aan de orde is.