Groene gevels voor het voormalig Diaconessenhuis

Groene gevels.jpg
Frank 2021.png Coert 2020.png
Door Frank Wilschut, Coert Bregman op 18 januari 2023 om 08:58

Groene gevels voor het voormalig Diaconessenhuis

Het Diaconessenhuis in Voorburg-West wordt verkocht door Reinier de Graaf. Vooraf hebben zij met de gemeente en inwoners nagedacht wat een koper mag doen met het stuk grond

Er zijn mooie ambities beschreven. De ChristenUnie heeft via een motie opgeroepen om te gaan voor groene gevels. Zo werken we aan een groener, biodiverser en klimaatadaptiever Leidschendam-Voorburg. De rest van de raad was het daarmee eens. De motie is unaniem aangenomen.