Inbreng Kadernota - Dienen is liefde in actie

357743256_6319943418100078_3960395675014548665_n.jpg
Frank 2021.png
Door Frank Wilschut op 5 juli 2023 om 20:24

Inbreng Kadernota - Dienen is liefde in actie

Kadernota

De Aartsbisschop van Canterbury zei tijdens de Kroning van King Charles treffend: “Dienen is liefde in actie. We zien liefde in onze zorg voor de kwetsbaren, de manier waarop we onze jongeren opvoeden en aanmoedigen en in de bescherming van de natuur.” Op die manier kijkt de ChristenUnie naar onze gemeente bij de bespreking van de Kadernota.

De Aartsbisschop van Canterbury zei tijdens de Kroning van King Charles treffend: “Dienen is liefde in actie. We zien liefde in onze zorg voor de kwetsbaren, de manier waarop we onze jongeren opvoeden en aanmoedigen en in de bescherming van de natuur.” Op die manier kijkt de ChristenUnie naar onze gemeente bij de bespreking van de Kadernota.

De ChristenUnie heeft daarom via drie moties geprobeerd armoede te verminderen in onze gemeente. Het afgelopen jaar is het ons niet gelukt om meer inwoners uit de armoede te halen. Twee van onze moties zijn aangenomen: vanaf 1 januari 2024 mogen mensen in de bijstand meer giften ontvangen en wordt ook gekeken of de regels voor het ontvangen van giften niet in de weg zitten. Daarnaast onderzoekt de gemeente wat de gevolgen zijn als we alvast 14 euro als minimumloon hanteren bij werk dat we aanbesteden.

Daarnaast heeft de ChristenUnie gepleit voor een onderzoek naar de kansen en ontwikkelingen in het buitengebied. Grote vraagstukken zoals stikstof, verdienvermogen van de boeren en duurzame omgang met de natuur vragen om aandacht. Daarnaast heeft het buitengebied met Stompwijk veel te bieden voor recreatie, gemeenschapszin en de verbinding tussen stad en buitengebied.